wyszukiwanie zaawansowane
» Opłata recykligowa

Opłata recykligowa

Podane ceny akumulatorów zawierają opłatę recyklingową w wysokości 30 zł., która nie będzie uwzględniona w dokumencie sprzedaży, ale dostaną Państwo dokument potwierdzający wpłatę depozytu.

 
Informacje i zasady związane z zamawianiem akumulatorów.

Przepisy prawa polskiego wymuszają na nas konieczność pobierania zużytego akumulatora za sprzedany nowy akumulator w stosunku 1 do 1. Czyli: za 1 nowy akumulator Klient musi zostawić u nas minimum 1 akumulator zużyty. Dotyczy akumulatorów ołowiowych. Mamy obowiązek nieodpłatnie przyjąć od naszych Klientów każdy zużyty akumulator, ale w przypadku zakupu nowego akumulatora nie mniej niż 1 zużyty za 1 nowy.

Akumulator musi zachowywać podstawowe elementy konstrukcyjne.

Jeżeli nie przekażesz nam zużytego akumulatora, mamy obowiązek obciążyć Cię podlegającą zwrotowi opłatą recyklingową, która wynosi 30 zł. Opłata ta nie będzie uwzględniona w dokumencie sprzedaży, ale dostaną Państwo dokument potwierdzający wpłatę depozytu.

Opłata recyklingowa nie zostanie naliczona w przypadku zakupu akumulatora „do dalszej sprzedaży”. Dotyczy to każdego typu akumulatora i obowiązuje tylko dla firm handlowych, które na etapie składania zamówienia zadeklarują zakup akumulatora do odsprzedaży.

Opłata recyklingowa może zostać zwrócona, jeśli w nieprzekraczalnym terminie 30 dni otrzymamy pisemne potwierdzenie zwrotu zużytego akumulatora. Zwrot może nastąpić tylko w firmie zajmującej się m.in. sprzedażą tego typu asortymentu. Firma ta jest wówczas zobowiązana do potwierdzenia faktu zdania zużytego akumulatora w formie pisemnej. Dowód ten powinien w prosty i jasny sposób zawierać informację o tym, czego dotyczy, musi zawierać imię i nazwisko osoby zdającej (lub nazwę firmy), musi posiadać datę oraz pieczątkę i podpis firmy przyjmującej akumulator. Takie pismo (oryginał lub kopię) należy przesłać do nas jako skan (czyli w e-mailu na adres: oswietleni@oswietleni.pl), faksem, jako przesyłka pocztowa lub kurierska albo dostarczyć osobiście (dane kontaktowe i adresowe podane są w zakładce „Kontakt”). Wraz z zaświadczeniem niezbędne jest posiadanie oryginału lub kopii dokumentu zakupu akumulatora.

Naturalnie nasza firma również jest upoważniona do tego, by w terminie 30 dni przyjąć od Ciebie zużyty akumulator.

Jeżeli zwrot zużytego akumulatora miał miejsce poza siedzibą naszej firmy, opłata recyklingowa zostanie zwrócona w terminie do 45 dni przelewem bankowym na konto Klienta.

W sytuacji, gdy nasz Klient zamawia akumulator z dostawą za pośrednictwem firmy kurierskiej, wysokość pobrania zostanie podwyższona o stawkę opłaty recyklingowej. Wartość ta również znajdzie się na dokumencie zakupu.

W dziale „Do pobrania”, który znajduje się na samym dole naszej witryny internetowej, zamieściliśmy przykładowy formularz, z którego można skorzystać zdając zużyty akumulator w miejscu innym niż siedziba naszej firmy.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl